Fredrik Pacius föddes i Hamburg 19.3.1809. Hans far var vinhandlaren Johann Conrad Ludwig Pacius, modern Maria Margaretha Schumacher. Släkttraditionen menar att släkten har rötter i den gamla italienska bankir- och köpmannasläkten Pazzi. I Florens finns fortfarande till påseende Palazzo Pazzi, byggd på 1500-talet.

I familjen fick pojken smeknamnet ”Fritz”. Han visade tidigt intresse för musik, som man i familjekresten idkade i form av bl.a. kvartettmusicerande. Han var även en god tecknare och dansör och var intresserad av språk.


Fredrik Pacius självporträtt, tecknat då
tonsättaren var 12 år gammal.
Källa: Museiverket.
Större bild+


Fadern önskade att sonen skulle bli köpman, men denne var mer intresserad av musik. Med sin faders och den lokala musikern Methfessels tillstånd reste till han Kassel och studerade där 1824-26 komposition och violinspel under ledning av Louis Spohr (1784-1859) och musikteori under ledning av Mauritz Hauptmann (1792-1868). Spohr var en av sin tids mest betydande tonsättare och violinister. Pacius mindes senare med tacksamhet dennes lärdomar; Spohr musik fick honom alltid att minnas ”ungdomens lyckliga dagar”.


Pacius lärare Louis Spohr (1784-1859).
Större bild+

Pacius skrev sina första verk i tonåren, och ett förlag i Hamburg publicerade hans sånger redan under studietiden. Till en början ville Pacius göra karriär som violinist. Efter debutkonserten gjorde han en stor konsertturné i Norra Tyskland åren 1826-28. I en konsert i Stralsun mötte han en medlem av Stockholms harmoniska sällskap som uppmanade honom att bli medlem i Stockholms hovkapell. Pacius tog emot tjänsten. Han trivdes dock inte länge i Stockholm och började sökte efter arbete på annat håll.

Pacius övervägde att ansöka om tjänsten om musikledare för Uppsala universitet. Då han fick han veta att en motsvarande tjänst blivit ledig i Helsingfors sände han in en ansökan. Pacius fick platsen våren 1834 och reste till Finland i början av nästa år. Färden i det nyckfulla och iskalla vintervädret var rentav livsfarlig eftersom farkosten var ett postskepp utan däck. En del av resan utfördes till fots på isen.


Senatstorget i Helsingfors år 1851.Källa: Nationalbiblioteket.
Större bild+

Läs mera på webben:
Släkten Pazzi (på engelska)
Louis Spohr
Englands Spohrsällskap (på engelska)