Fredrik Pacius föddes i Hamburg 19.3.1809. Hans far var vinhandlaren Johann Conrad Ludwig Pacius, modern Maria Margaretha Schumacher. Släkttraditionen menar att släkten har rötter i den gamla italienska bankir- och köpmannasläkten Pazzi. I Florens finns fortfarande till påseende Palazzo Pazzi, byggd på 1500-talet.

I familjen fick pojken smeknamnet ”Fritz”. Han visade tidigt intresse för musik, som man i familjekresten idkade i form av bl.a. kvartettmusicerande. Han var även en god tecknare och dansör och var intresserad av språk.


Fredrik Pacius självporträtt, tecknat då
tonsättaren var 12 år gammal.
Källa: Museiverket.
Större bild+