SUOMEKSI > PÅ SVENSKA > IN ENGLISH >

Tekijät | Arbetsgrupp | Credits


TEKIJÄT

Pacius -verkkosivuston valmistumista ovat tukeneet:
Opetusministeriö
Svenska Litteratursällskapet i Finland

Internet-sivujen tilaaja:
Pacius 200 vuotta -juhlavuoden toimikunta:
Eero Tarasti (Helsingin yliopsito)
Ann-Mari Häggman (Svenska Litteratursällskapet i Finland)
Inkeri Pitkäranta (Kansalliskirjasto)
Pekka Vapaavuori (Taiteen keskustoimikunta)
Klaus Pylkkänen (YLE)
Aarno Cronvall
Ilkka Oramo (Sibelius akatemia)
Magnus Pettersson (Svenska Litteratursällskapet i Finland)

Tuotanto | Produktion:
Kroma Productions Oy

Tuottaja:
Marikki Hakola

Artikkelit (suomi ja ruotsi):
Christian Holmqvist

Käännös englanniksi:
Marika Kivinen

Ohjaaja:
Liina Toiviainen

Graafinen suunnittelu:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas
Tomi Lindroos

Käyttöliittymän suunnittelu:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas

Multimedian koosto:
Tomi Lindroos

Valokuvaaja:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas
Liina Toiviainen

Hallinto:
Jaana Hertell-Amokrane

 Arkistovalokuvat:
Kansalliskirjasto, Doria
Museovirasto
Turun yliopiston kirjasto
Espoon kaupungin museo
Wikipedia Commons

Kiitokset:
Sten Björkman
Tryggve Gestrin
Jaakko Tuohiniemi
Petri Tuovinen


< takaisin
ARBETSGRUPP


Paciuswebbsidan har fått understöd av:
Undervisningsministeriet
Svenska Litteratursällskapet i Finland

Webbsidan är beställd av:
Pacius 200-årsjubileums festkommitté:
Eero Tarasti (Helsingfors universitet)
Ann-Mari Häggman (Svenska litteratursällskapet)
Inkeri Pitkäranta (Nationalbiblioteket)
Pekka Vapaavuori (Statens tonkonstkommission)
Klaus Pylkkänen (YLE)
Aarno Cronvall
Ilkka Oramo (Sibelius-Akademin)
Magnus Pettersson (Svenska litteratursällskapet)

Produktion:
Kroma Productions Oy

Producent:
Marikki Hakola

Artiklar (på finska och svenska):
Christian Holmqvist

Engelsk översättning:
Marika Kivinen

Arbetsledare:
Liina Toiviainen

Grafisk design:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas
Tomi Lindroos

Design of user interface:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas

Multimedia:
Tomi Lindroos

Fotografer:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas
Liina Toiviainen

Administration:
Jaana Hertell-Amokrane
 
Arkivbilder:
Nationalbiblioteket, Doria
Museiverket
Åbo akademi
Esbo stads museum
Wikipedia Commons

Tack:
Sten Björkman
Tryggve Gestrin
Seija Lappalainen
Jaakko Tuohiniemi
Petri Tuovinen


< tillbaka
CREDITS

The construction of the Pacius website has been supported by:
Ministry of Education
Svenska Litteratursällskapet i Finland (The Society of Swedish Literature in Finland)

The website has been commissioned by:
The committee for the Pacius Bicentennial 2009:
Eero Tarasti (University of Helsinki)
Ann-Mari Häggman (The Society of Swedish Literature in Finland)
Inkeri Pitkäranta (The National Library)
Pekka Vapaavuori (Arts Council of Finland)
Klaus Pylkkänen (YLE –Finnish Broadcasting Company)
Aarno Cronvall
Ilkka Oramo (Sibelius Academy)
Magnus Pettersson (The Society of Swedish Literature in Finland)

Production:
Kroma Productions Oy

Producer:
Marikki Hakola

Articles (in Finnish and Swedish):
Christian Holmqvist

English translation:
Marika Kivinen

Director:
Liina Toiviainen

Graphic design:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas
Tomi Lindroos

Design of user interface:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas

Editing of multimedia:
Tomi Lindroos

Photographers:
Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas
Liina Toiviainen

Administration:
Jaana Hertell-Amokrane
 
Photographies from archives:
The National Library, Doria
National Board of Antiquities
Turku University Library
Espoo City Museum
Wikipedia Commons

Acknowledgements:
Sten Björkman
Tryggve Gestrin
Seija Lappalainen
Jaakko Tuohiniemi
Petri Tuovinen< back